รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจักรกฤษ อาจแก้ว

กลุ่มบุคลากรบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ที่อยู่239 ม.4 ต.ชัยพฤกษ์

โทรศัพท์0872177314

อีเมลjukkritnui@sesao19.go.th

^