รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0876431044

อีเมล

^