เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
ตั้งอยู่ : เลขที่ 334  หมู่ที่ 4  บ้านฟากนา ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000
อีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ 0-4287-0409  
โทรสาร 0-4287-0410
^