การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^