https://adminis.sesao19.go.th/

กลุ่มอำนวยการ สพม.เลย หนองบัวลำภู

Personnel

 • thumbnail

  นางแวววิมล ทุมภักดี

  ผอ.กลุ่มอำนวยการ

  • thumbnail

   นางสาริศา สิงห์พันธ์

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางเมธาวี แสงทอง

   พนักงานพิมพ์ดีด

  • thumbnail

   นางสาวกชนันท์ แก้วกัณหา

   เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ^