รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเศรษฐการ บรรเทา

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งนักวิชการพัสดุชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ที่อยู่

โทรศัพท์0804110949

อีเมล

^